H.M. Abdullayev nomidagi Geologiya va geofizika instituti DM da navbatdagi Ilmiy kengash yig’ilishi bo’lib o’tdi.
Unda institutimiz yetakchi tashkilot sifatida 04.00.05 – “Palentologiya va stratigrafiya” ixtisosligi boʻyicha Karimova Firdaus Sabirovnaning geologiya-mineralogiya fanlari boʻyicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun “G‘arbiy O‘zbekistondagi Tomditov va Sangruntov tog‘larining devon stromatoporatalarining stratigrafik ahamiyati” mavzusidagi dissertatsiya ishi ko’rib chiqildi.
Ilmiy rahbar: g.-m.f.d. S.T. Xusanov