Professor: Ishbayev Xalbay Djangirovich

Ilmiy unvoni, ilmiy darajasi: Bosh ilmiy xodim, Geologiya-mineralogiya fanlari doktori, professor

Qabul vaqti: cheklanmagan

Email: halbay@mail.ru

Ish joyi

 • Geologiya fanlari universiteti qoshidagi H.M.Abdullayev nomidagi Geologiya va geofizika instituti DM

Dissertatsiyalar

 • Nomzodlik – “Yuqori paleozoy magmatik hosilalardagi tog‘ jinslarining qo‘shimtalari va Chotqol-Qurama mintaqasi yer qobig’ining chuqurlik tuzilishini rekonstruksiya qilish tajribasi (O’rta Tiyon-Shon)”, 1994 y.
 • Doktorlik – “Qizilqum-Qurama chekka-kontinent kamarining magmatik hosilalardagi ksenolitlar va gomeogen qo‘shimtalar”, 2007 y

Ma’lumoti

 • Toshkent davlat universiteti (hozirgi Mirzo Ulug’bek nomidagi O’zbekiston Milliy universiteti) geologiya fakulteti (muxandis-geokimyogar), 1989 y.

Ilmiy yo‘nalishlari

 • Magmatizm, petrologiya;
 • Daykali magmatizm va ma’danlashuv.

O‘qitadigan fanlari

 • Petrogafiya;
 • Petrografik tadqiqot usullari;
 • O’rta Osiyo magmatizmi;

Petrografiyaning hozirgi zamon muammolari

Profillarimga havola

MDPIORCID

Ijtimoiy-jamoaviy faoliyat

 • O’zbekiston Respublikasi Davlat geologiya qo’mitasining Faxriy taxtasiga kiritilgan (2020 yil), Oʻzbekiston Petrografiya komissiyasi raisi, Xalqaro ma’dan konlari associatsiyasi (IAGOD) a’zosi, Oʻzbekiston mineralogiya jamiyati a’zosi, “Geologiya va mineral resurslar” jurnali tahririyat a’zosi, Innovatsiya rivozhlanish vaziligi qoshidagi loyihalar ekspert a’zosi, shuningdek, Amerikaning ikkita jurnali: “Аnnals of Earth Science and Geophysics” va “Earth Sciences” tahririyat a’zosi

O‘quv nashrlar

 1. Petrografiya darsliigi, 2012;
 2. O’rta Osiyo geologiyasi darsligi rus va o’zbek tillarida
 3. Petrografiyada optic tekshirish usullari o’quv qo’llanmasi, 2004 y
 4. Kristallografiya o’quv qo’llanmasi, 2004 y
 5. Petrografiya o’quv qo’llanmasi, 2008 y

Monografiyalar:

 • Magmatik hosilalardagi ksenolitlar va gomeogen qo’shimtalar (Qizilqum-Qurama chekka kontinental vulqon kamari misolida). – T.: DK “NIIMR”, 2016. – 176 b.
 • Qoʻytosh ma’dan maydoni daykalari va ma’danlashuv (Janubiy Tiyon-Shon). – T.: “Navro’z”, 2020. – 206 b.

Ilmiy maqolalar va anjuman materiallari:

 1. Ishbаyev X.D., Shukurov A.X. Shimoliy Nurota (G‘arbiy O‘zbekiston) pikrit namoyonlarining tabiati haqida //“Geologiya va Sharqiy Osiyo tabiiy resurslarini kompleks rivojlantirish masalalari” ilmiy konferensiyasi. – Blagoveshchensk, 2016. B.55-57
 2. Ishbаyev X.D. Magmatizm va geodinamika – petrologiya ilmiy maktabining yangi yoʻnalishi //Oʻzbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi akademigi Toʻrabek Nugʻmanovich Dolimov tavalludining 80 yilligiga bagʻishlangan “Gʻarbiy Tyan-Shanning geodinamikasi, magmatizmi va minerallashuvi” mavzusidagi ilmiy konferensiya. -T.: 2016. B.39-50
 3. Ishbаyev X.D., Shukurov A.X. G’arbiy va Markaziy Tyan-Shanda yosh vulkanizmni o’rganish muammosi haqida //”XXI asr fanining dolzarb muammolari” VII Xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya. Maqolalar to’plami. Xalqaro tadqiqot tashkiloti “Cognito. -M.: 2016. B.37-41
 4. Akbarov X.A., Ishbаyev X.D., G‘aniyev I.N. Akademik T.N.Dolimov ilmiy merosiga bag‘ishlangan anjuman tashkil etish to‘g‘risida //G‘arbiy Tyan-Shanning geodinamikasi, magmatizmi va minerallashuvi. Kitob 1. Akademik T.N.Dolimov tavalludining 80 yilligiga bag‘ishlangan ilmiy anjuman materiallari. -T.: DK “NIIMR”, 2016. B.6-8
 5. G‘aniyev I.N., Ishbаyev X.D., Azimova A.V. T.N.Dolimovaning tarjimai holiga nazar// G’arbiy Tyan-Shanning geodinamikasi, magmatizmi va minerallashuvi. 2-kitob. Akademik T.N.Dolimov tavalludining 80 yilligiga bagʻishlangan ilmiy anjuman materiallari / Oʻzbekiston Respublikasi Oliy va oʻrta maxsus taʼlim vazirligi, OʻzMU; O‘zbekiston Respublikasi Davlat geologiya qo‘mitasi; IGiG AS O’zR; NKGU. – T .: DK “NIIMR”, 2016. – B.29-38
 6. Ishbаyev X.D. Magmatizm va geodinamika – petrologiya ilmiy maktabining yangi yo’nalishi //G’arbiy Tyan-Shanning geodinamikasi, magmatizmi va minerallashuvi. 2-kitob. Akademik T.N.Dolimov tavalludining 80 yilligiga bagʻishlangan ilmiy anjuman materiallari / Oʻzbekiston Respublikasi Oliy va oʻrta maxsus taʼlim vazirligi, OʻzMU; O‘zbekiston Respublikasi Davlat geologiya qo‘mitasi; IGiG AS O’zR; Milliy Oʻzbekiston geologlar qoʻmitasi. – T .: DK “NIIMR”, 2016.- B.39-50
 7. Ishbаyev X.D., Shukurov A.X. Shimoliy Nurota pikritlari (Janubiy Tyan-Shan, Oʻzbekiston) /Xalqaro Geologiya, Yer va Atrof-muhit fanlari jurnali ISSN: 2277-2081. 2016. jild. 6(2) may-avgust, Hindiston. B. 81-86
 8. Ishbаyev X.D. Magmatik hosilalardagi ksenolitlar va gomeogen qo’shimtalar (Qizilqum-Qurama chekka-kontinental vulqon kamari misolida). T .: DK “IMR”, 2016. -176 b.
 9. Ishbаyev X.D., G‘aniyev I.N., Shukurov A.X. Turkiston paleokeanining shimoliy chekkasining okean magmatizmi (Nurota mintaqasi misolida) / Geologiya va mineral resurslar. 2017. No 1. B.11-19
 10. Ishbаyev X.D. Maqsadli kadlar tayorlash – fan, oliy ta’lim va ishlab chiqarish chikarish integratsiyasi sining bosh mezoni // Er haqidagi fanlar: istiqbol va muammolaB. /Ilmiy-Amalii respublikasi konferensiyasi. – T .: O’zMU, 2017. B.8-12
 11. Ishbаyev X.D. G’arbiy Tyan-Shanning magmatik geologiyasi rivojlanishining asosiy bosqichlari //Geologiya, geofizika va metallogeniyaning dolzarb muammolari, IGiG tashkil etilganining 80 yilligi va akad. X.M.Abdullayev tavalludining 105 yilligiga bag’ishlangan.. – T .: DK “IMR”, 2017.-K.3- B.34-42
 12. Ishbаyev X.D. Nurota mintaqasidagi okean magmatizmining tabiati haqida // Ruda va norudali foydali qazilmalar konlarining shakllanishi va joylashishining tektonik, magmatik, metamorfik omillari (Akademik A.N. Zavaritskiy xotirasiga bag’ishlangan XVII o’qishlar). -Ekaterinburg: IGG UB RAS, 2017. B.31-33
 13. Ishbаyev X.D., Shukurov A.X. Qoʻytosh-Ugʻot chizigʻining sulfidli-noyob mexanizmlarini hosil qilishda asosiy daykalarning roli haqida (Shimoliy Nurota, Oʻzbekiston,) / Xalqaro Geologiya, Yer va atrof-muhit fanlari jurnali. – 2018. – jild. 8(3). B. 87-91
 14. Ishbаyev X.D., Qoraboyev M.S., Shukurov A.X. Qoʻytosh ruda konining (Shimoliy Nurotau, Oʻzbekiston) daykalarining tarkibi haqida /Geologiya va mineral resurslaB. 2018. No 5. B.3-7
 15. Ishbаyev X.D., Musaev A.M., Shukurov A.X. Shimoliy Nurotauning Qo’ytosh-Ugat zonasining sulfid-nodir-metall minerallashuvi genezisi to’g’risida //konf materiallari.. “Yer haqidagi fanlar”. -T.: NKGU, 2018. – B 75-78.
 16. Ishbаyev X.D., Qoraboyev M.S., Shukurov A.X. Qoʻytosh ruda konida dayka va minerallashuv munosabatlari toʻgʻrisida //Fan va amaliyot integratsiyasi Oʻzbekiston Respublikasi geologiya sanoatini samarali rivojlantirish mexanizmi sifatida / Mat. Intern. fan-texnika. konf. – T .: DK “IMR”, 2018. B.220-222
 17. Qoraboev M.S., Ishbаyev X.D. Janubiy Tyan-Shanning g’arbiy qismining minerallashuvi bilan dayka tuzilmalarining aloqasi to’g’risida (Bukantau va Shimoliy Nurotov tog’lari misolida) / Geologiya va mineral resurslar. 2018. No 6. B.37-42
 18. Ishbаyev X.D., Dalimov B.T., Shukurov A.X., Kosbergenov K.M. Qoʻytosh-Ugat (Shimoliy Nurotov) zonasining sulfid-nodir-metall va kumush-polimetall minerallashuvini hosil qilishda daykalarning rolini baholash / Geologiya va mineral resursla. 2019. No 3. B.9-17
 19. Ishbаyev X.D., Kosbergenov K.M. Qoʻytosh intruziyasi togʻ jinslarining tarkibi va genezisi haqida (Gʻarbiy Oʻzbekiston) // Fundamental va amaliy ilmiy tadqiqotlar: dolzarb masalalar, yutuq va yangiliklar: XXI Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya maqolalari toʻplami. -Penza: ICNS “Fan va ta’lim”. – 2019. – B.16-19
 20. Ishbаyev X.D., Kosbergenov K.M. Chimqo’rg’on Pistalitau tog ‘jinslarining petrogeokimyosi to’g’risida (Shimoliy Nurotau, O’zbekiston) // Komi Respublikasining XVII geologik kongressi Rossiyaning Shimoliy-Sharqiy Evropaning Geologiyasi va mineral resurslari, Siktyvkar, aprel, 2019 yil. B.36- 37
 21. Amirov E.M., Qoraboev M.S., Ishbаyev X.D., Orolov A.K., Dzhurabaev A.B. Auminza toglari intruziv jinslarining tarkibi haqida (Markaziy Qizilqum) / Geologiya va mineral resurslar. 2019. No 5. B.8-15
 22. Kosbergenov K.M., Ishbаyev X.D. Shimoliy Nurotau dala shpati lamprofirlari daykalari (O’zbekiston) // “Ural va unga tutash hududlarning geologiyasi, geoekologiyasi va resurs salohiyati” xalqaro ishtirokidagi VII Butunrossiya yoshlar konferentsiyasi. -Ufa, Boshqirdiston Respublikasi, 2019. B.85-90
 23. Ishbаyev X.D. G’arbiy Tyan-Shandagi dik tuzilmalarining korrelyatsiya tajribasi // Xalqaro ilmiy-amaliy jurnal. Yer haqidagi fanlar seriyasi, 2019. № 2(3). “Global fan va innovatsiyalar 2019: Markaziy Osiyo” VII Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Nursulton (Ostona), Qozog‘iston, 2019. B.88-62
 24. Ishbаyev X.D., Smirnov A.N., Kosbergenov K.M., Akbarov F.N. Chimqo’rg’on Pistalitau to’g’risidagi (Shimoliy Nurotov, O’rta Tyan-Shan) jinslarining tarkibi va genezisi / Geologiya va mineral resurslaB. 2019. No 6. B.3-10
 25. Ishbаyev X.D., Qoraboev M.S., Amirov E.M. Janubiy Auminzatauda – Markaziy Qizilqumdagi yangi subvulkanik majmuada tuffitit brechki diatremini topish haqida? /Geologiya va mineral resurslaB. 2020. No 1. B.16-20
 26. Ishbаyev X.D., Qoraboyev M.S., Tulaganova N.Sh., Kosbergenov K.M. Qoʻytosh ruda konida (Shimoliy Nurotov) dagʻbonlarning minerallashuv bilan aloqasi haqida / Oʻzbekiston togʻ xabarnomasi. 2020 yil, №2. 15-19-betlar
 27. Ishbаyev X.D. G’arbiy Tyan-Shan to’g’on majmualarining korrelyatsiya tajribasi (sharh) / Geologiya va mineral resurslaB. 2020. No 3. B.19-33
 28. Ishbаyev X.D., Musaev A.M. Qo‘ytosh ruda konining asosiy dambalarida yordamchi minerallarning ahamiyati haqida / Geologiya va mineral resurslaB. 2020. No 5. B.36-41
 29. Ishbаyev X.D., Shukurov A.X., Kosbergenov K.M. Qo‘ytosh ruda konining lamprofirlari va minerallashuvi (Janubiy Tyan-Shan) / Litosfera, 2020, jild 20, № 2. 231–253-betlar.
 30. Ishbаyev X.D., Kosbergenov K.M., Ileshov K.M., Utamuradov E.A. G’arbiy O’zbekistonning lamprofir magmatizmi / Mineral resurslarni qidirish va muhofaza qilish, 2020. No 9. B. 24-31.
 31. Ishbаyev X.D., Shukurov A.X., Kosbergenov K.M. Qoʻytosh ruda konining (Janubiy Tyan-Shan) diklar va minerallashuvi – T .: “Navroʻz”, 2020. 206 b.
 32. Ishbаyev X.D., Dalimov N.B., Qurbonov A.A. Chotqol-Qurama mintaqasida ishqoriy lamprofirlarning yangi topilmalari to’g’risida // Tyan-Shan geologiyasining atoqli tadqiqotchisi Valeriy Grigoryevich Korolev tavalludining 100 yilligiga bag’ishlangan Tyan-Shan va unga tutash hududlar geologiyasi va geografiyasining dolzarb muammolari. – Bishkek, Qirg’iziston, 2020. B.139-153
 33. Dalimov N.B., Ishbаyev X.D., Qurbonov A.A. Shavaz-Dukent grabeni dambalarining Petrogenezi va rudali tarkibi // Uzbekistonda geografiya masalalari. Respublika mikyoshida ilmiy-amaliy onlayn konferensiyasi. -Termiz, Termiz Davlat universiteti, 2020. B.15-18
 34. Qurbonov A.A., Dalimov B.T., Ishbаyev X.D., Ileshov K.M. Pskem tizmasining asosiy prekembriy to’g’onlarining petrografiyasi / Geologiya va mineral resurslaB. 2020. No 6. B.19-22.
 35. Qurbonov A.A., Ishbаyev X.D., Ileshov K.M., Esenbaev A.G. Bassda olivinli minnet dikining topilishi haqida. Beshtor daryosi (Pskem tizmasi) // Geologiya, geofizika, petrologiya va metallogeniyaning fundamental va amaliy muammolari / O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi akademigi Ibragim Hamraboyevich Hamraboyev tavalludining 100 yilligiga bag‘ishlangan xalqaro ilmiy konferensiya materiallari. . – T .: “Lesson Press” nashriyoti, 2021.
 36. Ishbаyev X.D., Kosbergenov K.M. Qoratov tog’lari (Janubiy Nurotau) hududida magmatik komplekslarning shakllanishining yosh ketma-ketligi to’g’risida // Geologiya, geofizika, petrologiya va metallogeniyaning fundamental va amaliy muammolari / Akademik tavalludining 100 yilligiga bag’ishlangan xalqaro ilmiy konferentsiya materiallari. O’zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Ibragim Xamraboevich Xamraboev. – T .: “Lesson Press” nashriyoti, 2021.
 37. Ishbаyev X.D., Ne’matullaev S.Yu., Jumaniyozov D.I. Pistali oltin koni (Shimoliy Nurotau) dikslari / Geologiya va mineral resurslaB. 2021. No 3. B.17-25.
 38. Ishbаyev X.D., Ne’matullaev S.Yu., Jumaniyozov D.I. Pistali konining (Shimoliy Nurotov) oltin minerallashuvining mahalliylashuvining geologik-strukturaviy sharoitlari va moddiy tarkibining xususiyatlari / O‘zbekiston tog‘ axborotnomasi, 2021. No3 (86). 25-31-betlar. DOI: 10.54073/GV.2021.2.86.008
 39. Ishbаyev X.D., Shukurov A.X., Toʻlaganova N.Sh., Kosbergenov K.M. Nurota mintaqasining (Janubiy Tyan-Shan) intraplate magmatizmi // Geologik jarayonlarning petologiyasi va geodinamikasi: XIII Butunrossiya petrografik yig’ilishi materiallari (xorijiy olimlar ishtirokida). – Irkutsk: Geografiya instituti nashriyoti. V.B. Sochavy SB RAS, 2021. – 3 jildda. – T. 1. – B.247-250.
 40. Qurbonov A.A., Ileshov K.M., Ishbаyev X.D., Dalimov N.B. Chotqol-Qurama tizmasining megaplagiofirik traxibazaltlari / Geologiya, Yer va Atrof-muhit fanlari xalqaro jurnali ISSN: 2277-2081. Ochiq kirish, onlayn xalqaro jurnal http://www.cibtech.org/jgee.htm 2021 jild. 11. B.27-30.
 41. Ishbаyev X.D., Kosbergenov K.M., Djumaniyazov D.I. Malguzar (Janubiy Tyan-Shan) toʻgʻridan-toʻgʻri toʻgʻridan-toʻgʻri tabiatiga oid yangi qarashlar // 100 yilligiga bagʻishlangan “Hozirgi bosqichda geologiya fanlarining fundamental va amaliy masalalari” mavzusida xalqaro ishtirokdagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. akademik Baratov B.B yubileyi. va institut tashkil etilganining 80 yilligi munosabati bilan Geologiya, Dushanbe, 2021 yil 18 noyabr Geologiya, seysmik muhandislik va seysmologiya instituti materiallari. 4-son, Dushanbe, 2021. B.142-147.
 42. Zel, I.; Abdurahimov, B.; Kichanov, S.; Lis, O.; Mirzabekova, E.; Kozlenko, D.; Toshmetov, M.; Ishbаyev, K.; Kosbergenov, K. Ikkita neytron tomografiyasi tadqiqotlari Lamprophyre Dike namunalari: tosh matoning tavsifi uchun 3D ma’lumotlar tahlili. J. Imaging 2022, 8, 80. https://doi.org/10.3390/jimaging 8030080
 43. Ishbаyev X D. Malguzar tirgak zonasi (Janubiy Tyan-Shan) tabiatiga yangi qarashlaB. Biomed J Sci & Tech Res 43(1)-2022. bjstB. MS.ID.006851.
 44. Kosbergenov K.M., Ishbаyev X.D. Qoratov intruziv (Janubiy Nurotov) granitoidlarida kersantit toʻdasi /Oʻzbekiston konchilik xabarnomasi, 2022. No 2 (89). B.50-53. DOI: 10.54073/GV.2022.2.89.011
 45. Ishbаyev X.D., Jumaniyozov D.I., Ne’matullaev S.Yu. Pistali koni (Shimoliy Nurotau) lamprofir dambalarining mineralografiyasi va neftgeokimyosi / Mineral resurslarni qidirish va muhofaza qilish, 2022. № 5. –B.7-17.
 46. Ne’matullaev S.Yu., Ishbаyev X.D., Jumaniyozov D.I. Pistali oltin koni (Shimoliy Nurotau) jinslarining geokimyoviy xususiyatlari / Geologiya fanlari universiteti axborotnomasi, 2022. No 1. B.51-56.
 47. Kosbergenov K.M., Ishbаyev X.D. Qoratov oltin saqlovchi kamarining diabaza to’g’onlari (Janubiy Nurotau) //Geologiyaning dolzarb masalalari, foydali qazilmalarni prognozlash, qazib olish va qayta ishlashning innovatsion usullari // Xalqaro ilmiy-amaliy to’plamlaB. konf. 2022 yil 28 iyun / Mux. B.F.Islomov; O‘zbekiston Respublikasi Davlat geologiya qo‘mitasi, Geologiya fanlari universiteti, “Mineral resurslar instituti” davlat muassasasi. – T .: GU “IMR”, 2022. B.199-202.
 48. Ishbаyev X.D., Kosbergenov K.M., Axmadjanov B.A., Utamuradov E.A. Qoratov togʻlari lamprofirlarining petrogeokimyoviy xususiyatlari (Janubiy Nurotau, Oʻzbekiston) // Geokimyo institutining 65 yilligiga bagʻishlangan “Geokimyo rivojlanishining zamonaviy tendentsiyalari” Butunrossiya konferensiyasi (xorijiy olimlar ishtirokida). A.B.Vinogradov yaralardan va akademik L.V.Tauson tavalludining 105 yilligi. – Irkutsk, FGBUN geokimyo instituti. A.B. Vinogradov SB RAS, 2022 yil
 49. Ishbаyev X.D., Kosbergenov K.M. Qoratov tog’larining (Janubiy Nurotau) kichik intruziyalari // “Geologiya, geofizika, petrologiya va ruda shakllanishining dolzarb muammolari. Geologiya va geofizika institutining 85 yilligi hamda akademik X.M.Abdullayev tavalludining 110 yilligiga bag‘ishlangan ilmiy-texnik anjuman materiallari. – Toshkent: “Lesson Press” MChJ nashriyoti, 2022. – T. 1. B.97-103.
 50. Ishbаyev X.D., Qurbonov A.A., Otamurodov E.A., Axmedjonov B.A. Zirabuloq- Ziyovuddinlarining toglari lamprofire daika turlari (tahlil) // “Geologiya, geofizika, petrologiya va ruda shakllanishining dolzarb muammolari. Geologiya va geofizika institutining 85 yilligi hamda akademik X.M.Abdullayev tavalludining 110 yilligiga bag‘ishlangan ilmiy-texnik anjuman materiallari. – Toshkent: “Lesson Press” MChJ nashriyoti, 2022. – T. 1. B.103-105.
 51. Qurbonov A.A., Ishbаyev X.D., Ileshov K.M. Beshto’r-Tunduk intruziyasi va prekembriy qo’zg’olonlari granitoyidlarining geokimyosi // Geologiya, geofizika, petrologiya va ruda hosil bo’lishining dolzarb muammolari. Geologiya va geofizika institutining 85 yilligi hamda akademik X.M.Abdullayev tavalludining 110 yilligiga bag‘ishlangan ilmiy-texnik anjuman materiallari. – Toshkent: “Lesson Press” MChJ nashriyoti, 2022. – T. 1. B.109-112.
 52. Chulliev F.S., Ishbаyev X.D. Band svitasi vulkan jinslarining baazi geokimyoviy xususiyatlar (xonbanditlar, uchquuloch otlar) // “Geologiya, geofizika, petrologiya va ruda shakllanishining dolzarb muammolari. Geologiya va geofizika institutining 85 yilligi hamda akademik X.M.Abdullayev tavalludining 110 yilligiga bag‘ishlangan ilmiy-texnik anjuman materiallari. – Toshkent: “Lesson Press” MChJ nashriyoti, 2022. – T. 1. B.165-168.
 53. Ishbаyev X.D., Axmedjanov B.A., Qurbonov A.A., Kim M.A. Ziaetda tog’lari (G’arbiy O’zbekiston) Qoraqutan ruda konining granatli diorit porfiritlari to’g’onlarining petrografiyasi / Geologiya va mineral resurslar. 2022. No 5. B.3-8.
 54. Ishbаyev X.D. Granitoidly intrusionar bilan madanlashuvning geneticist of the bogliqligi /H.M.Abdullaev asari, tarjimon Ishbaev X.D./. T.: “Dars matbuoti”, 2022. 316 b.
 55. Magmatizm va geodinamika – Petrometallogenniyanibg yangi yoʻnalishi / Oʻzbekiston geologiyasi Ilmiy maktablari, T.: Lesson Press, 2022.
 56. Ishbаyev X.D., Utamurodov E.A., Axmedjonov B.A. Zirabuloq togʻlari lamprofir toʻgʻonlarining neft-kimyoviy xususiyatlari (Oʻzbekiston) //I Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya “Fan taraqqiyotining zamonaviy vektori”, 2022-yil 17-18-noyabr, Filadelfiya, AQSH. B.8-12.
 57. Ishbаyev X.D., Axmedjonov B.A., Utamurodov E.A. Qoraqutan qoʻrgʻon kamarining kichik intruziyalari va dambalarining neft kimyosi (Ziaetda togʻlari, Oʻzbekiston) //I Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya “Zamonaviy fanning dolzarb masalalari”, 2022-yil 24-25-noyabr, Tallin, Estoniya. B.36-39.
 58. Ishbаyev X.D. Metasomatism zamonaviy muammolari va tahririyat madanlashuv bilan genetikchi boglikligi /Geologiya va mineral resurslaB. 2022. No 1. B. 96-99.
 59. Ishbаyev X.D., Qurbonov A.A., Utamuradov E.A., Kim M.A. Zirabuloq intruziyasi granitoidlaridagi olivin lamprofirlarining dayklari: tarkibi va tabiati (Janubiy Tyan-Shan) / Oʻzbekiston togʻ axborotnomasi, 2023. No 1. B. 26-31.

 

Davlat dasturidagi Geologiya qo‘mitasi tomonidan  moliyalashtiriladigan loyihalar (GRR)

 • №286 Sultonuvais, Zirabulok-Ziyovuddin, Qoratepa, Kuljuktog, Xisor tizmasining janubiy yonbagri va janubi-garbiy sohalari (II – bosqich) magmatik jinlar petroturlari atlasini tuzish”; Loyiha rahbari Ileshov K.M. Ijrochilar Kurbanov A.A., Ishbayev X.D. va b. Muddati 2019 IV chorak-2023 II
 • 290-sonli “O‘zbekistonning tog‘-tog‘ jinslari, foydali qazilmalari va ma’danlarining namunalar to‘plamini va ularning elektron ma’lumotlar bazasini yaratish”. Loyiha rahbari D.I.Djumaniyozov. Ijrochilar Ileshov K.M., Ishbayev X.D. va b. 2020 yil II chorak – 2023 yil IV chorak

Xo‘jalik shartnomalari

 • 6/2021 “Oltin ma’danlashuvining mineralogik va petrografik xususiyatlarini o’rganish bo’yicha ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish, shuningdek, ma’danqamrovchi jinslarning mineral tarkibini (magmatik, metamorfik va metasomatik), ma’dan va ma’danqamrovchi jinslarning metasomatik o’zgarishlarini o’rganish” Loyiha rahbari Ishbayev X.D. Ijrochilar Kosbergenov K.M., Qodirov S.X. va b. 2021 I chorak-2023 IV chorak.

· 33/2023 “Markaziy Qizilqum mintaqasidagi oltin ma’dan konlarining kichik intruziyalari va daykalarining tarkibi, ularni turlashtirish, petrogenezi va ma’dandorligini o‘rganish”. Loyiha rahbari Ishbayev X.D. Ijrochilar Kosbergenov K.M., Qodirov S.X. va b. 2023 I chorak-2024 I chorak.