dddddddddddddddddddd

H.M.Abdullayev nomidagi Geologiya va geofizika instituti Petrologiya laboratoriyasi boshlig‘i, geologiya va mineralogiya fanlari nomzodi (PhD) F.B.Karimova va kichik ilmiy xodim D.I.Djumaniyozovlar Rossiya Federatsiyasining Moskva shahrida 29-noyabrdan 1-dekabrgacha Rossiya Fanlar Akademiyasining “Ma’dan konlari, petrografiya, mineralogiya va geokimyo Institutida” (ИГЕМ РАН) Rossiya Fanlar Akademiyasining 300 yillik yubileyiga bag‘ishlangan « Минералообразующие системы месторождений высокотехнологичных металлов: достижения и перспективы исследований» deb nomlangan konferensiyasida “Рудоносные метасоматиты Чаткало-Кураминских гор (Срединный Тянь-Шань)” va “Меднопорфировые формaции Алмалыка (Республика Узбекистан)”nomli ma’ruzalari bilan ishtirok etishdi.