Konferensiya dasturi 17.11.2022.y

DASTUR
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA
“GEOLOGIYA ,GEOFIZIKA, PETROLOGIYA VA
MAʼDAN HOSIL BOʻLISH JARAYONLARINING DOLZARB MUAMMOLARI,»
2022 yil 17-18 noyabr